Δημήτριος Ζαμπάρας

Επιστημονικός Διευθυντής

περισσότερα
Σπυρίδων Μπουμπούλης

Χειρουργός Οδοντίατρος

περισσότερα
Αθανάσιος Σπανός

Χειρουργός Οδοντίατρος

περισσότερα
Ιωάννα Ζαμπάρα

Χειρουργός Οδοντίατρος

περισσότερα
Ειρήνη Ζαμπάρα

Χειρουργός Οδοντίατρος

περισσότερα
Παναγιώτης Δεσποτέλλης

Χειρούργος οδοντίατρος

περισσότερα
Νάντια Μπανιά

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης

περισσότερα