«Γιατί εμείς στη ZAB implants specialists μπορούμε να σας δώσουμε πίσω το χαμόγελό σας! Να γελάσετε ξανά με την ψυχή σας!»

Συνδυάζοντας την υψηλή επαγγελματική κατάρτιση του ιατρικού team της ZAB implants specialists, την καθοδήγηση του Δ/ντου κ. Δημητρίου Ζαμπάρα, την πολυετή πείρα και την τεχνογνωσία με τη χρήση των εξελιγμένων τεχνολογιών, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε οδοντιατρικές υπηρεσίες για όλη την οικογένεια.

Με δεδομένο πως η τοποθέτηση εμφυτευμάτων εξασφαλίζει στον ασθενή οριστική λύση, είναι απαραίτητο να υπάρχει μακροχρόνια υποστήριξη και είμαστε σε θέση να σας το προσφέρουμε. Επομένως, εφαρμόζουμε ένα ενδεδειγμένο σύστημα επανελέγχου κάθε έξι μήνες, όπου γίνεται λεπτομερής έλεγχος των εμφυτευμάτων και καθαρισμός από την περιοδοντολόγο μας.

Το άρτιο αποτέλεσμα αποτελεί βασική αρχή του ιατρείου μας, γι’ αυτό τον λόγο αντιμετωπίζουμε τον κάθε ασθενή πολύπλευρα. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η προοπτική οποιασδήποτε οδοντιατρικής θεραπείας μπορεί να είναι αποθαρρυντική, στόχος μας είναι η δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας. Η στενή σχέση οδοντιάτρου – ασθενούς, καθώς και η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και οι υψηλές οδοντιατρικές τεχνικές της ομάδας, οδηγούν στο καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Επιδίωξή μας είναι η πλήρης αποκατάσταση και η μακροχρόνια διατήρηση ενός θεραπευτικού αποτελέσματος.

Η ομάδα μας εγγυάται για τα εμφυτεύματά σας. Όμως, από εσάς ζητάμε να διατηρείτε άριστη τη στοματική σας υγιεινή (με τον τρόπο που θα σας δείξουμε στο τέλος της θεραπείας σας) και να είστε τυπικοί με τους επανελέγχους.

Δείτε στην ενότητα «περιστατικά» περιπτώσεις που αποδεικνύουν την εντυπωσιακή αλλαγή πριν και μετά.