Ένα όμορφο χαμόγελο είναι η επιθυμία όλων των ασθενών και ο προσωπικός μας στόχος.

Η προσθετική μας ομάδα εξειδικεύεται στην αισθητική οδοντιατρική (όψεις, ζιρκόνιο, σύγχρονα κεραμικά υλικά) όπως επίσης και στη συμβατική προσθετική (στεφάνες, γέφυρες, μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες), χωρίς τη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν τις προσωπικές επιθυμίες του ασθενούς και τις επιταγές της επιστήμης, η προσθετική εργασία εξατομικεύεται τελικά στον/στην ασθενή μας.