Οι οδοντικές αποκαταστάσεις με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα αποτελούν πλέον μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, η οποία μπορεί να προσφερθεί στον οδοντιατρικό ασθενή.
Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που έδειξαν οι κλινικές μελέτες, έκαμψαν τις όποιες αντιρρήσεις για την εφαρμογή των εμφυτευμάτων.

Η σύγχρονη εμφυτευματολογία κινείται πλέον σε δύο άξονες:

  • Ο πρώτος είναι αποκαταστάσεις σε υπάρχον οστικό υπόστρωμα, όπου συμπεριλαμβάνεται και η άμεση εμφύτευση, με τα ίδια ποσοστά επιτυχίας.
  • Ο δεύτερος είναι αποκαταστάσεις σε ” δυσμενείς” περιοχές του στόματος, λόγω:
    – ανατομικών περιορισμών
    – απώλειας οστού από τραυματισμό ή περιοδοντίτιδα μεγάλης βαρύτητας

Οι ανατομικά δυσμενείς περιοχές είναι οι οπίσθιες περιοχές των γνάθων, όπου η ύπαρξη “χαμηλού” εδάφους του ιγμορείου άντρου και η “μικρή απόσταση” του κάτω φατνιακού αγγειονευρώδους δεματίου από την φατνιακή ακρολοφία, απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές αποκατάστασης.

Η τεχνική της ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου (με ταυτόχρονη εμφύτευση ή με εμφύτευση σε δεύτερο χρόνο) και η κατά πάχος(τρισδιάστατη) αύξηση του οστικού υποστρώματος (με ταυτόχρονη εμφύτευση ή με εμφύτευση σε δεύτερο χρόνο), αποτελούν πλέον καθημερινή πρακτική για την εμφυτευματολογική ομάδα του Υγεία. με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν πλέον το 100%.

Σημαντική συμβολή στην επιτυχή έκβαση αυτών των σύνθετων περιστατικών, εκτός από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (μεμβράνες αστικής ανάπλασης, αλλογενή και οστικά μοσχεύματα), έχει η δυνατότητα που έχει η εμφυτευματολογική ομάδα του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ, να λαμβάνει αυτογενή αστικά μοσχεύματα από ποικίλες ενδοστοματικές περιοχές του σώματος και εξωστοματικές περιοχές του σώματος όπως η κνήμη και η λαγόνια ακρολοφία) χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο ασθενής.